Pazar, 17 Zilhicce 1445 | 2024/06/23
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü

بسم الله الرحمن الرحيم

(Hizb-ut Tahrir Emiri Celil Âlim Ata İbn Halil Ebu Raşta Tarafından Facebook Sayfası Takipçilerinin “Fıkhî” Sorularına Verilen Cevaplar Silsilesi)

Soru - Cevap

عُصَيْبَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الْأَبْيَضَ

“Müslümanlardan Bir Grup, Beyaz Evi Fethedeceklerdir”

Ebrar Sevvabeta’ya

Soru:

Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh.

Kölem Nâfi ile birlikte Cabir İbn Semura’ya: Allah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den işittiğin bir şeyi bana haber ver, diye yazdım. O da bana şunu yazdı: Ben Allah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i Cuma günü, Eslemî’nin recmolunduğunun akşamı şöyle derken işittim: لا يَزالُ الدِّينُ قائِماً حتى تَقومَ السَّاعةُ، أو يَكونَ عليكم اثنا عَشَرَ خَليفةً كُلُّهُم مِن قُرَيشٍBu din, kıyamet kopuncaya yahut sizin üzerinize, hepsi Kureyş'ten olmak üzere on iki Halife gelinceye kadar durmaya devam edecektir!” Ve O’nu şöyle derken işittim: عُصبةُ المُسلِمينَ يَفتَتِحونَ البَيتَ الأبيَضَ، بَيتَ كِسْرى وآلِ كِسْرىMüslümanlardan bir grup Beyaz evi, Kisra'nın evini yahut Âl-i Kisra'nın evini fethedecekler!” Ve O’nu şöyle derken işittim: إنَّ بَينَ يَدَيِ السَّاعةِ كَذَّابينَ، فاحذَرُوهمŞüphesiz ki kıyametten önce yalancılar çıkacaktır; aman onlardan sakının!” Ve O’nu şöyle derken işittim: إذا أعطى اللهُ أحَدَكم خَيراً، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، وأهلِ بَيتِهِAllah birinize bir hayır-mal verirse (harcamaya) kendinden ve ailesi efradından başlasın!” Ve O’nu şöyle derken işittim: أنا فَرَطُكم على الحَوضِSizden havzın başına ilk varacak olan benim.

Bu hadisin: عُصبةُ المُسلِمينَ يَفتَتِحونَ البَيتَ الأبيَضَMüslümanlardan bir grup Beyaz evi fethedecekler” sıhhati ve tefsiri nedir?

Cevap:

Ve Aleykumselam ve Rahmetullahi ve Berekâtuh.

1- Sorunuzda bahsetmiş olduğunuz hadis-i şerif Ahmed’in rivayetinden olup Müslim bu hadis-i şerifi bazı lafızlarındaki basit bir farkla rivayet etmiştir; zira Müslim Sahih’inde Âmir İbn Sa'd İbn Ebî Vakkas’tan şöyle dediğini rivayet etmiştir:

Kölem Nâfi ile birlikte Cabir İbn Semura’ya: Allah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den işittiğin bir şeyi bana haber ver, diye yazdım. O da bana şunu yazdı: Ben Allah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i Cuma günü, Eslemî’nin recmolunduğunun akşamı şöyle derken işittim: لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍBu din, kıyamet kopuncaya yahut sizin üzerinize, hepsi Kureyş'ten olmak üzere on iki Halife gelinceye kadar durmaya devam edecektir!” Ve O’nu şöyle derken işittim: عُصَيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الْأَبْيَضَ بَيْتَ كِسْرَى أَوْ آلِ كِسْرَىMüslümanlardan bir grup Beyaz evi, Kisra'nın evini yahut Âl-i Kisra'nın evini fethedecekler!” Ve O’nu şöyle derken işittim: إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْŞüphesiz ki kıyametten önce yalancılar çıkacaktır; aman onlardan sakının!” Ve O’nu şöyle derken işittim: إِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُمْ خَيْراً فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِAllah birinize bir hayır-mal verirse (harcamaya) kendinden ve ailesi efradından başlasın!” Ve O’nu şöyle derken işittim: أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِHavzın başına ilk varacak olan benim!

Bu hadis sahih bir hadistir ve sahih olması içinse Sahih-i Müslim’de geçmesi yeterlidir.

2- Hadisin tefsirine gelince; hadiste birçok husus vardır. Bunlardan birincisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şu kavlidir: لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍBu din, kıyamet kopuncaya yahut sizin üzerinize, hepsi Kureyş'ten olmak üzere on iki Halife gelinceye kadar durmaya devam edecektir!” Alimler bununla ne kastedildiği konusunda ihtilaf etmişlerdir ve bu görüşlerin arasından benim tercih ettiğim “Allah daha iyisini bilir”, İbnü'l-Cevzî'nin Keşfu’l Müşkil’de, Sahihayn’in hadisinden üçüncü yön maddesi altında bu hadis-i şerif ile ilgili bahsettiği şeydir; zira şöyle diyor: (Üçüncü yön: Bu hadis, kıyamet gününe kadar tüm Hilafet süresi boyunca on iki Halife’nin varlığını kastediyor; onlar, günleri kısa olsa dahi doğru olanı yapacaklardır; zira adil bir adam olacak, onun ardından ona yakın biri gelecek, bir müddet sonra da adil olan biri gelecek ve adaletli on iki (Halife) kıyamet gününe kadar tamamlanacaktır. Bu yön, Ebu Mansur’un bize haber verdiklerine delalet etmektedir (…) Ebu Bahr bize, Ebu'l-Mücelled’in bunu söylediğini ve buna dair yemin ettiğini rivayet etmiştir: Bu ümmet, içinde hepsi hidayet ve hak din ile amel eden on iki Halife oluncaya kadar helak olmayacaktır; onların arasında Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in ehli beytinden olan iki adam olacak, onlardan biri kırk yıl, diğeri ise otuz yıl yaşayacaktır.)

Allah daha iyisini bilir racih olan budur; zira hadis şöyle diyor: لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ “Bu din, kıyamet kopuncaya yahut sizin üzerinize, hepsi Kureyş'ten olmak üzere on iki Halife gelinceye kadar durmaya devam edecektir!” O halde konuşma, kıyamet gününe kadar dinin ikame edilmesi hakkında olup buna Kureyş'ten olan on iki Halifenin yönetiminin tamamlanması da dahildir; zira Kureyş’ten ve başkalarından birçok Halifenin yönetimi söz konusudur. Dolayısıyla hadisin, Kureyş’ten olan özel on iki kişinin yönetimine hamledilmesi gerekir; zira onlar, diğer Halifeler gibi sadece İslam ile hükmeden Halifeler değil, aksine Nübüvvet Minhacı üzere adalet ve hak ile hükmeden özel ve ayrıcalıklı Halifelerdir; Hilafetlerinin tamamı Hilafet olup (hidayet ve hak din ile amel etmektedirler); Bunların arasında dört Râşid Halifelerin olması ve beşincisinin de Ömer İbn Abdülaziz olması pek uzak bir ihtimal değildir... Ve önümüzdeki günlerde, Nübüvvet Minhacı üzere ikinci Raşidi Hilafet kurulduğunda, onların yolunu izleyenler ve onların yolunu takip edenler olacaktır... Yani kıyamet gününe kadar İslam’a göre hükmeden Halifeler olacaktır… Sonra şu an olduğu gibi zorba yönetim zamanında kesintiye uğrayacak… Sonra Nübüvvet Minhacı Hilafet geri dönecektir… Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in, Numan İbn Beşir’in Huzeyfe’den rivayet ettiği hadiste söylediği gibi… Bu Nübüvvet Minhacı üzere İkinci Hilafet döneminde, dönemleri birbirini takip etmese de Nübüvvet Minhacı üzere adil yedi Raşid Halife de dahil olmak üzere İslam’a göre hükmeden birçok Halife olacaktır… Ardından Nübüvvet Minhacı üzere adil on iki Halife tamamlanacaktır… Benim için racih olan budur; en iyi bilen ve hüküm veren Allah’tır.

3- Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şu kavlinin anlamına gelince; عُصَيْبَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الْأَبْيَضَMüslümanlardan Bir Grup, Beyaz Evi Fethedecekler.” Beyaz ev, aynı hadiste tefsir edilmiştir; zira Aleyhissalatu ve’s Selam onun tefsiri hakkında şöyle demiştir: الْبَيْتَ الْأَبْيَضَ بَيْتَ كِسْرَى أَوْ آلِ كِسْرَىBeyaz evi, Kisra'nın evini yahut Âl-i Kisra'nın evini.” Dolayısıyla o, Kisra’nın sarayıdır; nitekim onu, Sahabe-i Kiram Ömer İbn Hattab (Allah onların hepsinden razı olsun) zamanında fethetmiştir; zira Şerhi’n Nevevi Âla Müslim’de şöyle geçmektedir: […Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in kavli: (عُصَيْبَة مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْت الْأَبْيَض بَيْت كِسْرَىMüslümanlardan Bir Grup, Kisra’nın evi olan Beyaz Evi Fethedeceklerdir.”) Bu, Allah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in apaçık mucizelerinden biridir; -Allah’a hamd olsun- onu, Ömer İbn Hattab Radıyallahu Anh zamanında fethettiler; “الْعُصَيْبَة-El-Usaybe”, küçük bir grup demektir, yani o, cemaattir. “كِسْرَى”’daki “الْكَاف” harfi, esre ve üstün olarak gelmektedir.] Bitti.

4- Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şu kavline gelince: إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْŞüphesiz ki kıyametten önce yalancılar çıkacaktır; aman onlardan sakının!” Alimler bunu, birçok yöne hamlettiler; nitekim Mirkâtu'l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti'l-Mesâbîh’in sahibi bunu aşağıdaki şekilde zikretmiştir:

[… Cabir İbn Semure’den şöyle dediği rivayet edilmiştir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i şöyle derken işittim: إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَŞüphesiz ki kıyametten önce yalancılar çıkacaktır.” El-Muzhir şöyle dedi: Bundan kastedilen cehaletin çok olması, ilmin az olması, hadislerden mevzu olanların getirilmesi ve Allah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e iftira attıkları şeylerdir; bununla kastedilen de Kendi zamanında ve sonrasında olduğu gibi peygamberlik iddiasında bulunmak olması muhtemeldir; bunlarla kastedilen de bütün bidat ehli gibi bozuk arzulara çağrıda bulunan ve batıl inançlarını Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e isnat eden cemaattir, (aman onlardan sakının)…]

Hadisin diğer kısımlarına gelince; Nevevi bunu aşağıdaki şekilde şerhetmiştir:

[Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şu kavli: إِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُمْ خَيْراً فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ Allah birinize bir hayır-mal verirse (harcamaya) kendinden başlasın!” Bu, şu hadis gibidir: اِبْدَأْ بِنَفْسِك ثُمَّ بِمَنْ تَعُول(Harcamaya) kendinden, sonra geçindirmekle yükümlü olduklarından başla.” Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şu kavli: أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِHavzın başına ilk varacak olan benim!” [“الْفَرَط” el-Ferata], “الرَّاء-Ra” fethadır ve anlamı şöyledir: Oraya ilk varan ve ondan size su içirmek için bekleyendir. “الْفَرَط -El-Ferat” ve “الْفَارِط-El-Fârıt” ise şu anlamdadır: Bir grup insanın suya doğru gitmesi ve onlar için ihtiyaç duydukları şeyi hazırlamasıdır.]

Kardeşiniz

Ata İbn Halil Ebu Raşta

H. 26 Şevval 1445

M. 05/05/2024

Cevaba, Emir’in (Allah onu korusun) web sitesinden bağlanabilirsiniz:

https://www.facebook.com/AtaabuAlrashtah.HT/posts/282842698231569

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER