دوشنبه, ۲۳ شوال ۱۴۴۳هـ| ۲۰۲۲/۰۵/۲۳م
ساعت: مدینه منوره
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

  •   مطابق  
فعالیت حزب التحریر
بسم الله الرحمن الرحيم

فعالیت حزب التحریر

عمل حزب التحریرهمانا بدوش کشیدن دعوت اسلامی برای تغییر دادن وضع جامعۀ فاسد و تبدیل کردن آن به جامعۀ اسلامی توسط تغییر دادن افکار موجوده در آن به افکار اسلامی است تا آنکه افکار اسلامی رأی عام را نزد مردم تشکیل داده به مفاهیم و ارزشهایی تبدیل شود که مردم را به تطبیق آن، عمل به مقتضیاتش و به تغییر مشاعر و احساسات جامعه وادار سازد تا آنکه مشاعر و احساسات، همه احساسات اسلامی شده از آنچه الله سبحانه وتعالی راضی میگردد راضی شود و در مقابل آنچه الله سبحانه وتعالی ناراضی میشود ناراض گردد و به حرکت آید و روابط در آن تغییر کرده به روابط اسلامی تبدیل شود که مطابق احکام و فیصله های اسلام حرکت نماید.

این عملکردهای که حزب بدان اقدام میکند، اعمال سیاسی اند، چون حزب در اعمال مذکور شئون مردم را مطابق احکام و فیصله های شریعت به پیش میبرد و سیاست نیست مگر پیشبرد شئون و امور مردم مطابق احکام ومعالجات اسلام. در این اعمال سیاسی همانا تعلیم و تثقیف امت به ثقافت اسلامی آشکارمیگردد که بمنظور ذوب شدن امت دراسلام و نجات یافتنش ازعقاید فاسد، افکار نادرست، مفاهیم غلط و متأثربودن از افکار و نظریات کفری به پیش برده می شود. چنانچه در میان اعمال سیاسی مذکور مقابله فکری و مبارزۀ سیاسی تبارز میکند.

اما مقابلۀ فکری همانا در مقابله کردن با افکار و نظامهای کفری ظاهر میشود. همانطوریکه در میدان مقابله با افکار نادرست، عقاید فاسده و مفاهیم غلط و در بیان فساد و ظاهر ساختن نادرستی آنها و بیان حکم اسلام در مورد آنها تجلی می یابد. مبارزهٔ سیاسی همانا در میدان مقابله با کافران استعمارگرمتجلی است که بمنظور نجات امت از سیطرۀ ایشان و رهائی اش از نفوذ آنها و برای برکندن ریشه های فکری، ثقافتی، سیاسی، اقتصادی و نظامی آنان از همه سرزمین های اسلامی صورت میگیرد.همچنان درمقابله با حاکمان و آشکارسازی خیانت و دسیسه های شان در برابر امت و در محاسبه و انکار و انتقاد بر ایشان هنگامی که حق امت را تلف کنند و یا در ادای حقوق شان تقصیر نمایند، یا امری از امور شان را فروگذاشته توجه نکنند و یا از احکام اسلام مخالفت ورزند،متجلی است.

پس عمل حزب همه اش سیاسی میباشد، برابر است که خارج از حکومت باشد یا داخل حکومت. لذا کارش تعلیمی نیست، چون مدرسه نمیباشد همانطور که وظیفه و کارش وعظ و ارشاد نیست، بلکه عملش سیاسی است که افکار و احکام اسلام را اعطا میکند تا به آن عمل کرده شود و برای پیاده ساختن آن در برنامه زنده گی و در دولت فعالیت صورت گیرد.حزب اسلام را حمل میکند تا تنها آن تطبیق گردد و عقیده اش اساس دولت و اصل قانون اساسی و سائر قوانین در دولت گردد، زیرا عقیده اسلام عقیدهٔ عقلی بوده و همچنان عقیدهٔ سیاسی میباشد که از آن نظامی نشئت کرده که تمام مشاکل انسان را معالجه می کند. چه مشاکل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره باشد.

Last modified onسه شنبه, 20 جون 2017

ابراز نظر نمایید

back to top

سرزمین های اسلامی

سرزمین های اسلامی

کشورهای غربی

سائر لینک ها

بخش های از صفحه