Çarşamba, 13 Cumade’l Ûlâ 1444 | 2022/12/07
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü


حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Yemen Vilâyeti
Medya Bürosu

No: YM–BA–2022–MB–TR–22 H. 25 Safer 1444
M. Çarşamba, 21 Eylül 2022

Yemen’deki Sada Tarım Kooperatifi Derneği, İslam Hükümlerine Aykırıdır ve Kooperatifçilik Fikrini Yeniden Canlandırmaktadır

Çok amaçlı Sada Tarım Kooperatifleri Derneği’nin açılışının üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine rağmen hala kayıtlar devam ediyor. Hisse başına on bin kayıt düşüyor. Yemen halkının harama bulaşmasından duyduğumuz endişeden dolayı Şeriat hükümlerine aykırı bu derneklerin gerçekliğini açıklamak zorundayız.

Kooperatifler, kooperatif olarak adlandırılsalar bile bir tür kapitalist şirkettir. Kooperatif dernekleri, ortak bir iş yapmak üzere bir grup insan arasında kurulan bir anonim şirkettir. Bir kooperatif, üyelerine yardım etmek veya özel ekonomik çıkarları amacıyla olağan ticari biçimde kurulur ve şirket tüzel kişiliğini kazanır. Bu nedenle diğer derneklerden farklıdır. Çünkü bu dernekler esasen ekonomik amaçlar için kurulmuş değillerdir. Kooperatif, başkalarının çıkarlarını değil, üyelerinin kârını artırmak için çalışır. Bu yüzden kooperatifin ekonomik faaliyeti ile üyelerinin ekonomileri arasında güçlü bir bağ vardır. Kooperatif, az ya da çok sayıda üyeden oluşur, sadece iki kişiden oluşmaz. İki tür kooperatif vardır:

Birincisi: Kurucu hisseleri olan bir kooperatif. Herhangi bir kişi, bu hisselere sahip olmasıyla ortaklık statüsünü elde eder.

İkincisi: Kurucu hissesi olmayan kooperatif. Genel Kurulun yıllık oturumunda belirlediği yıllık aidatı ödemek suretiyle bir kişi üyeliği kazanır.

Kooperatifte beş şartın bulunması gerekiyor:

Birincisi: Kooperatife üyelik özgürlüğü. Önceki üyeler için geçerli olan aynı şartlar, kooperatife yeni üye olmak isteyen kişi için de geçerlidir. Kooperatifin tüzüğü, sınırlamaları ve çekinceleri o kişi için de geçirli olur. İster bu kısıtlamalar örneğin köy halkı gibi yerel nitelikte olsun isterse marangozlar gibi profesyonel nitelikte olsun fark etmez.

İkincisi: Kooperatif üyeleri eşit haklara sahiptir. Bu hakların en önemlisi, oy hakkıdır, her ortağın bir oy hakkı vardır.

Üçüncüsü: Hisseler için belli bir faiz belirlemek. Bazı kooperatifler, kâr elde etmeleri durumunda daimi hissedarlara belli bir faiz öderler.

Dördüncüsü: Getiri fazlası yatırım karları. Kooperatifin satış veya kullanım kârı kooperatifle yaptıkları işlemler oranında üyelere iade edilir.

Beşincisi: Kooperatif için sermaye oluşturma gerekliliği.

İşte kooperatiflerin gerçekliği budur. Aşağıdaki nedenlerden dolayı kooperatifler, İslam hükümleriyle çelişen batıl derneklerdir:

1- Kooperatif bir şirkettir, dolayısıyla sahih olabilmesi için Şeriatın öngördüğü şirket şartlarını barındırması gerekiyor. İslam’a göre şirket, kar amacıyla mali bir iş yapmak üzere iki veya daha fazla kişinin aralarında yaptıkları bir sözleşmedir. Buna göre şirkette bir beden olmalıdır, yani dernek veya şirket, malik ve tasarruf sahibi en az bir kişi tarafından yönetilmelidir. Dolayısıyla İslam Şeriatına göre şirket denilebilmesi için bedenin varlığı kaçınılmazdır. Kooperatifler şeri şirketler değildir. Çünkü sadece para şirketleridir. Beden ortağı yoktur. Ortaklar, belirli para koymak üzere bir anlaşma yaparlar, sonra da işi yapacak bir yönetim ararlar. Ortaklar, sadece paralarıyla ortaktırlar. Şirkette beden yoktur, dolayısıyla şeri bir şirket olmaz. Çünkü şirket bir paranın tasarrufu üzerine bir sözleşmedir, tasarruf ise ancak bedenden olur. Şirkette beden olmazsa, batıl bir şirket olur.

2- Kâr paylaşımının sermaye veya işe göre değil de satış veya üretime göre olması caiz değildir, batıl bir şarttır.

Yemen’de bugün bu derneklerin tekrar türemesi, kooperatif derneklerinin yeniden canlandırılmasıdır. Batı, Yemen’e kooperatif düşüncesini 1970’li yıllarında Cumhurbaşkanı el-Hamdi döneminde soktu ve 1980’lere kadar devam etti. Bu dernekler ortaya çıkışları itibariyle İslam’a aykırıdırlar. Öte yandan insanları, işlerini kapsamlı bir şekilde güden bir devlet kurma çalışması düşüncesinden saptırmaya çalıştılar. Su sandıkları aldatıcı bir serabın peşinden koştular. Ey Yemen halkı! Tek çareniz, işlerinizi güden, kanınızı koruyan ve Rabbinizi hoşnut eden Nübüvvet metodu üzere Hilafet Devletidir. O halde kollarınızı sıvayın ve Hizb-ut Tahrir ile birlikte Hilafeti kurmak için çalışın ki büyük bir mükafata nail olasınız, çünkü buna lâyıksınız.

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Yemen Vilâyeti
Medya Bürosu
Adres Bilgileri ve Web Sitesi
Telefon: 735417068
http://www.hizb-ut-tahrir.info
E-Mail: khelafah53@gmail.com

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER